Doelstellingen Verenigde Naties - N°6

Schoon water en hernieuwbare energie zijn basisbehoeften voor mens en milieu over de hele wereld.

Tegenwoordig staat onze wereldwijde watervoorziening onder druk door toenemende waterschaarste en bevolkingsgroei. Overexploitatie van watervoorraden is de belangrijkste bedreiging voor onze welvaart en welzijn de komende tien jaar, zegt het World Economic Forum. Wereldwijd hebben 6 op de 10 mensen een gebrek aan veilige toegang tot sanitaire voorzieningen en 3 op de 10 hebben een gebrek aan drinkbaar water (UNICEF 2018).

17 Sustainable Development Goals

Minder dan de helft van al het mondiale afvalwater wordt verzameld, en slechts 20% daarvan wordt behandeld voordat het terug naar de natuur stroomt. Dat leidt tot ernstige milieuproblemen en heeft ook invloed op de klimaatverandering. Het vormt verder een bedreiging voor de duurzame toegang tot schoon en drinkbaar water.

Volgens de VN zal de helft van de wereldbevolking tegen 2030 geen toegang meer hebben tot schoon drinkwater. Daarom vraagt de VN om meer aandacht voor water- en sanitaire voorzieningen op de wereldwijde politieke agenda. Zo kan gezocht worden naar efficiëntere en duurzamere oplossingen voor waterdistributie en afvalwaterbeheer. De VN heeft "17 Sustainable Development Goals" (SDG's) goedgekeurd die zijn ontworpen om de wereld in een duurzamere richting te leiden. 

AVK's engagement

De primaire focus van AVK ligt op doel nr. 6: toegang verzekeren tot duurzaam water en schone sanitaire voorzieningen voor iedereen. Om dat te bereiken richt AVK zich tot doel nr. 17: versterken van wereldwijde samenwerkingsverbanden om de VN-doelstellingen te ondersteunen en te bereiken. Zo maakt AVK deel uit van State of Green, een Deense publiek-private denktank die werkt rond de 'groene transitie'. AVK Belgium maakt deel uit van Watercircle.be, het voormalige Vlaams Netwerk Watertechnologie. Deze organisatie brengt bedrijven, ingenieursbureaus en onderzoekscentra samen om innovatie op vlak van water aan te moedigen. 

Verder heeft AVK samenwerkingsverbanden opgezet met de traditionele afvalwaterzuiveringsinstallaties om te transformeren naar energieproducerende installaties. Het restresidu van het afvalwater kan namelijk worden omgezet naar betaalbare en schone energie. Zo neemt AVK, als wereldspeler in de water- en afvalwaterindustrie, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze oplossingen dragen bij aan de SDG’s door het verzekeren van schoon water en sanitaire voorzieningen, reduceren van waterlekkages, elektriciteitsverbruik en CO2-uitstoot. Dit alles vormt de basis voor duurzamere steden en gemeenschappen.

Case

Onthard drinkwater dankzij nieuw waterproductiecentrum De Watergroep

Met meer dan 100 jaar ervaring en kennis is De Watergroep een belangrijke partner voor het drinkwater in Vlaanderen. Met een leidingennetwerk van ruim 34.000 kilometer levert De Watergroep drinkwater aan 177 gemeenten in West-, en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.
Alle case stories

Brochure

AVK duurzaam ondernemen

AVK (h)erkent duurzaamheid als een vitale factor
Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy