Drinkwaterproductie

Afsluiters voor alle types van drinkwaterproductie en drinkwaterzuivering

In België wordt drinkwater uit twee bronnen geput. Enerzijds oppervlaktewater dat uit rivieren, bronnen en meren komt. Anderzijds grondwater dat in de ondergrond zit. Als we het hebben over oppervlaktewater, is het leeuwendeel in Vlaanderen afkomstig uit het Albertkanaal, dat op zijn beurt water onttrekt uit de Maas. Grondwater is dan weer meestal afkomstig van neerslag.

Waar het water ook vandaan komt, het moet steeds gezuiverd worden voor gebruik. Om verwarring met de zuivering van rioolwater te vermijden, spreken we van de ‘productie’ van leidingwater. Waterproductiecentra verwijderen alle mogelijke verontreiniging en zorgen dat het water voldoet aan bijzonder strenge normen. Voor productie en zuivering van drinkwater zijn verschillende behandelingen nodig, waaronder filtratie, beluchting, desinfectie, chlorering en ontzilting.

De keuze van een afsluiter is afhankelijk van de gebruikte zuiveringsprocessen. AVK's uitgebreide gamma voor waterproductie bestaat uit schuifafsluiters, centrische en dubbel excentrische vlinderkleppen, beluchters en ontluchters, terugslagkleppen, trekvaste en niet-trekvaste koppelingen, herstelklemmen, demonteerkoppelingen en meer. Al onze producten zijn BELGAQUA gekeurd.

Case

Onthard drinkwater dankzij nieuw waterproductiecentrum De Watergroep

Met meer dan 100 jaar ervaring en kennis is De Watergroep een belangrijke partner voor het drinkwater in Vlaanderen. Met een leidingennetwerk van ruim 34.000 kilometer levert De Watergroep drinkwater aan 177 gemeenten in West-, en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.