Cost of ownership

Grote hoeveelheden schoon water gaan verloren door lekken en leidingbreuken. In veel delen van de wereld resulteert dit in veel meer productie dan nodig, en worden beperkte waterbronnen overgeëxploiteerd. Het verlagen van de NRW-niveaus is een cruciale managementuitdaging.

De problematiek van non-revenue water (NRW) gaat erom om zoveel mogelijk water in het drinkwaternetwerk te houden en de lekkages zoveel mogelijk te beperken. NRW is een enorme verborgen kost voor de drinkwatermaatschappijen, daarom is het reduceren van deze waterverliezen (lekkages) zo belangrijk.

Waterverlies heeft een grote impact op de bedrijfskosten van de drinkwatermaatschappijen. Het herstellen van lekkages is niet enkel gecompliceerd, maar brengt ook extra uitgaven met zich mee als het om duurzaam beheer gaat. Een gat in de pijpleiding, onnauwkeurige metingen of lekkende verbindingen zijn niet de enige oorzaken van lekkage. Afsluiters, die onvoldoende afsluiten of een versleten spindeldichting hebben, lekken ook.

Naast de oorzaak van lekkage gaat het hier over geproduceerd water dat niet gefactureerd wordt en waarbij u de productiekost ook in rekening moet brengen. Wereldwijd, gaat er volgens berekeningen elk jaar meer dan 14 bn USD verloren door watermaatschappijen, als gevolg van non-revenue water. Dit is zeer nadelig voor de financiële situatie van de watermaatschappijen en vormt een extra last voor de betalende klanten.

Secties afsluiten en de waterstroom onder controle houden is belangrijker dan het vinden van de gaten in het voorzieningsnetwerk. Daarom garandeert AVK dat een afsluiter die een sectie afsluit, 100% afdicht. 

De 'Cost of ownership' onderstreept het belang van investeren in kwalitatieve producten. De vervanging/ herstelling van een afsluiter is vaak duurder dan het product zelf.

Het belang van het juiste rubber

AVK GUMMI A/S ontwikkelt en produceert alle rubberen onderdelen voor onze producten, om 100% dichtheid te garanderen. Het kwalitatieve rubber is bestand tegen alle chemicaliën, die in watervoorzieningssystemen gebruikt worden. We testen alle rubberen onderdelen van onze producten volgens nationale en internationale standaarden.

Het volledige productieproces is voorzien van tests. Daarnaast zijn alle primaire rubberonderdelen gemarkeerd en identificeerbaar, wat traceren mogelijk maakt.

AVK heeft een samenstelling van EPDM rubber ontwikkelt, die de kans op het vormen van een biofilm verkleint, en zo het risico op het vormen van een broeihaard voor bacteriën drastisch inperkt. Wij voeren regelmatig labo-tests uit op de verschillende rubber compounds die in onze producten gebruikt worden. Zo garanderen wij een geur-, kleur- en smaakloze rubber, zelfs na jaren in gebruik.

Duurzame bekleding

Corrosiebescherming is een ander sleutelelement die onze producten veilig maakt. Een afsluiter zit even lang onder de grond als de leiding zelf en is bijgevolg eveneens zeer belangrijk voor de levensduur van de afsluiter en uiteraard vitaal voor het drinkwater zelf, alsook voor de omgeving.

Voor een optimale corrosiebescherming hebben AVK afsluiters een interne en externe epoxybekleding volgens de GSK-richtlijnen. Bekleding volgens de GSK-richtlijnen is een extra bevestiging van goedkeuring; wanneer veiligheid primeert!

Een klant van een voorzieningsbedrijf, die erin slaagde zijn  waterverlies te verkleinen van 19% naar 8% en daarmee de verkoop met 250.000 m3 water per jaar verhoogde, zegt: “geschikte en functionele afsluiters zijn de wervelkolom van elk netwerk”.

White paper

Non-revenue water

Lees dankzij welke duurzame oplossingen voor watervoorzieningen zowel consumenten als nutsmaatschappijen kunnen besparen.
Met cijfers over drinkwaterverliezen wereldwijd en in België. 

Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy