Non-revenue water in België

In België staat NRW wel al op de agenda van de meeste drinkwatermaatschappijen, maar blijven inspanningen nodig om het NRW-niveau nog verder terug te dringen. Onder druk van klimaatverandering, waterschaarste en toenemende verwachtingen van consumenten worden nutsbedrijven stilaan verplicht werk te maken van een degelijk NRW-managementplan.

NRW-niveaus verschillen wereldwijd van bijna 5% tot wel 80%, met ongeveer 40% als gemiddelde en 26% in Europa. Vlaanderen heeft een totaal NRW-percentage van 18 (Drinkwaterbalans Vlaamse Milieumaatschapp 2018). In Wallonië ging zo’n 27% drinkwater verloren in 2017 volgens Aquawal.

Volgens de Drinkwaterbalans van de Vlaamse Milieumaatschappij (2018) bedraagt de gemiddelde ILI of Infrastructure Leak Index in Vlaanderen 1,28. Algemeen wordt aangenomen dat een ILI kleiner dan 2 goed is voor landen met een hoog inkomen.

Lees hier wat de ILI of Infrastructure Leak Index betekent.

Drinkwaterverliezen in Vlaanderen en Wallonië

Volgens de Drinkwaterbalans produceerde Vlaanderen in 2018 zo’n 362,3 miloen m³ drinkwater. 3,4 miljoen m³ ruw water ging verloren tijdens het productieproces. Dat is 0,9% van de totale hoeveelheid gewonnen ruw water. Het totale niet-geregistreerde verbruik in Vlaanderen in 2018 bedroeg volgens de Drinkwaterbalans 71,8 miljoen m³ of zo’n 17,1% van de inputdistributie. In totaal ging er in Vlaanderen dus zo’n 75,2 miljoen m³ drinkwater verloren in productie en distributie, of zo’n 18%. Volgens een advies van de WaterRegulator (Vlaamse Milieumaatschappij, 2018) bedroeg de totale kost van het waterverlies zo’n 23 miljoen euro in 2016.

Volgens l’État de l’environnement Wallon werd in 2016 384,6 miljoen m³ drinkwater geproduceerd. 21% hiervan is niet geregistreerd, niet gefactureerd verbruik. Dat is zo’n 80,7 miljoen m³.

DMA’s in Vlaanderen en Wallonië

De meeste Vlaamse en Waalse waterbedrijven maken vandaag al gebruik van één of meerdere DMA’s. Zo werden in bijvoorbeeld Gent, Aalst en Asse al District Metered Areas geïnstalleerd. Volgens het NRW-procesbenchmarkrapport van AquaFlanders (2016) beschikt een Vlaams drinkwaterbedrijf gemiddeld over ongeveer 176 DMA’s.

Nog volgens dit rapport is de gemiddelde grootte van een DMA van een Vlaams drinkwaterbedrijf 158,23 km, met een maximum van 1.002 km. Gemiddeld gesproken zitten er voor de Vlaamse watersector 8.183 aftakkingen in een DMA. De meeste Vlaamse waterbedrijven hebben bovendien specifieke acties betreffende niet-geregistreerd drinkwater opgenomen in hun jaarplan.

De vele voordelen van NRW-management

Een NRW-programma zal uiteraard gericht zijn op het verminderen van het drinkwaterverlies en het verhogen van de rendabiliteit. Maar het kan ook leiden tot andere belangrijke sociaalmaatschappelijke voordelen voor het waterbedrijf en haar consumenten:

  • Minder waterstress van de captatiegebieden, waardoor mensen meer worden bediend door dezelfde waterbron.
  • Verlaagd energieverbruik voor productie, behandeling en distributie, terwijl nog steeds aan dezelfde vraag naar water wordt voldaan. Dit omdat de druk wordt aangepast aan de vraag en kleinere volumes water moeten worden behandeld en gedistribueerd.
  • Een stabielere watertoevoer omdat de verbeterde prestaties zorgen voor een volledige drukverdeling 24 / 7.
  • Inzichten creëren in de drinkwaterleidingen.
  • Betere ondersteuning voor besluitvorming en klantenservice dankzij real-time data en accuraat toezicht en monitoren van de leidingsystemen.
  • Een sterke basis voor het opstellen van een herstel- en investeringsplan op lange termijn voor het toevoer- en distributienetwerk.
  • Verbeterde waterkwaliteit door een optimale lokale waterbehandeling.
  • Het risico op vervuiling door lage of te hoge druk of vacuüm worden gereduceerd. 

White paper

Non-revenue water

Lees dankzij welke duurzame oplossingen voor watervoorzieningen zowel consumenten als nutsmaatschappijen kunnen besparen.
Met cijfers over drinkwaterverliezen wereldwijd en in België. 

Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy