Wereldwijde standaard NRW-detectie: DMA-systeem

De wereldwijde standaard om NRW beter te detecteren en te beheren is het zogenaamde DMA-systeem. DMA’s (District Metered Areas) verdelen een stad of wijk in verschillende kleinere secties. Een sectie heeft één of meerdere hoofdafsluiters en verschillende afsluiters als back-up. In elke DMA wordt de in- en uitstroom permanent gemeten. Ideaal gezien zijn al deze afsluiters voorzien van lekdetectie waarbij de grootte van een eventueel lek meteen en heel precies gedetecteerd kan worden.

Het spreekt uiteraard voor zich dat de afsluiters voor een DMA van de hoogste kwaliteit moeten zijn om lekkages in de eerste plaats te voorkomen. Het productgamma van AVK past perfect in niet-geregistreerd drinkwaterbeheer en in de opzet en werking van de DMA’s. Wij bieden een breed gamma aan hoogkwalitatieve afsluiters en accessoires aan om het waterdistributiesysteem optimaal te beheren en te bedienen.

Vers drinkwater: een schaars goed

Volgens een whitepaper van State of Green, een Deense publiek-private denktank die werkt rond de groene transitie waar ook AVK deel van uitmaakt, voorspelt de Verenigde Naties dat de waterconsumptie wereldwijd zal stijgen met 30% tegen 2030. Dit zal de waterstress nog vergroten voor landen die nu al kampen met watertekorten. Met een ‘business as usual’ aanpak en een gemiddelde economische groei zal de vraag naar schoon drinkwater het aanbod overtreffen tot 40% extra in minder dan 20 jaar tijd. Om aan de groeiende vraag te voldoen moet er dus een sterke focus komen op efficiënt drinkwatermanagement en niet in het minst het reduceren van onze drinkwaterverliezen.

DMA’s in Vlaanderen

De meeste Vlaamse waterbedrijven maken vandaag al gebruik van één of meerdere DMA’s. Zo werden in bijvoorbeeld Gent, Aalst en Asse al District Metered Areas geïnstalleerd. Volgens het NRW-procesbenchmarkrapport van AquaFlanders (2016) beschikt een Vlaams drinkwaterbedrijf gemiddeld over ongeveer 176 DMA’s. Nog volgens dit rapport is de gemiddelde grootte van een DMA van een Vlaams drinkwaterbedrijf 158,23 km, met een maximum van 1.002 km. Gemiddeld gesproken zitten er voor de Vlaamse watersector 8.183 aftakkingen in een DMA. De meeste Vlaamse waterbedrijven hebben bovendien specifieke acties betreffende niet-geregistreerd drinkwater opgenomen in hun jaarplan.

Voordelen van de DMA-methode

 • Managementplan van het opsporen van lekkages en breuken wijzigt zich van een reactieve naar een proactieve aanpak.
 • Assisteert bij het onderhoud van het waterdistributiesysteem van de DMA
 • Verzamelen van meer accurate en tijdige watergebruiksgegevens verzamelen van accurate gegevens door het 24 / 7 monitoren van de DMA.
 • Het verzamelen van accurate gegevens over het waterverbruik / - verliezen helpt bij het berekenen van het hydraulische model
 • Betere algemene kennis van het distributiesysteem
 • Verminderde pomp- en energiekosten
 • Lagere behandelingskosten
 • Vermijden van schade aan het leidingnetwerk door de proactieve aanpak
 • Minder risico op contaminatie
 • Kortere wateronderbrekingen voor interventies op de leidingen
 • Verlaagt de ecologische voetafdruk

WHITE PAPER

Non-revenue water

Lees dankzij welke duurzame oplossingen voor watervoorzieningen zowel consumenten als nutsmaatschappijen kunnen besparen.
Met cijfers over drinkwaterverliezen wereldwijd en in België. 

Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy