Intelligent waterbeheer in de 'smart city'

Wereldwijd zien we vandaag de dag een versnelde verstedelijking. De snelle bevolkingsgroei in de steden brengt uitdagingen met zich mee op het vlak van infrastructuur, milieu, etc.

Een ‘smart city’ of intelligente stad is een plaats waar traditionele netwerken en diensten efficiënter worden ingezet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van digitale en telecommunicatie technologieën, waardoor de levenskwaliteit van de burgers verbetert. Daarnaast worden steden zo duurzamer in het voordeel van haar inwoners en bedrijven.

Uitstoot verminderen 

Slimmere stedelijke transportnetwerken, geüpdatet waterdistributienetwerk, doorgedreven afvalverwerking, efficiënter elektriciteitsverbruik en verwarming voor afvalafvoer en efficiënter verlichte en verwarmde gebouwen helpen de uitstoot te verminderen.

Dit concept leidt ook tot een meer interactieve, responsieve stadsadministratie en veiligere publieke plaatsen. 

'Smart'-waterbeheer

Water en afvalwater maken deel uit van de infrastructuur, waarbij AVK verschillende oplossingen heeft voor een meer ‘smart’-waterbeheer. In slimme watervoorzieningen is het belangrijk dat waterdruk, waterkwaliteit en milieuvervuilingen constant gemonitord worden. De grote uitdagingen voor een duurzaam waternetwerk zijn:

  • Optimaliseren en onderhouden van het distributienet.
  • Waterkwaliteit garanderen.
  • Milieu en waterbronnen beschermen.

Real time data helpt de status van een waterdistributiesysteem op een specifieke plaats en op een bepaald tijdstip vast te stellen. Door deze gegevens te verzamelen, kunnen analyses gemaakt worden, die verschillende prestatietrends onder bepaalde voorwaarden zichtbaar maken.

Real time data kan ook ingezet worden om de prestatie van het netwerk bij bepaalde voorwaarden te evalueren en aan te passen indien nodig.

Waterschaarste stijgt in snel tempo in de steden over heel de wereld door verstedelijking en de impact van de klimaatverandering. Genoeg water veilig stellen voor een groeiende bevolking vraagt om een efficiënter beheer van drinkwatervoorzieningen.

'Slimme' regelafsluiters

Om waterschaarste in te perken is het belangrijk dat watermaatschappijen hun waterverliezen verminderen. Non-revenu water is namelijk een grote bron van verspilling. Met oorzaken als lekkage, diefstal en onnauwkeurige metingen van de netwerken is het van essentieel belang dat waterverlies aan te pakken.

Door het gebruik van drukverlagende regelafsluiters wordt het waternetwerk meer economisch beheert. Bijvoorbeeld door ‘s nachts de druk te beperken tot het minimum, aangezien het waterverbruik dan laag is. Dat is mogelijk met een automatische drukverlagende regelafsluiter, die gemakkelijk ingezet kan worden voor verschillende functies en toepassingen.

Hoe werkt een regelafsluiter?

Een regelafsluiter is ontworpen om druk, debiet, volume, waterniveau, en temperatuur onder controle te houden. 

Deze afsluiter kan onderverdeeld worden in twee groepen: 

  • Zelf-regelende afsluiters, waaronder een piloot gestuurde afsluiter valt
  • Regelafsluiters met een secundaire energiebron zoals elektriciteit of perslucht.

Een voorbeeld van de een zelf-regelende afsluiters met piloot is de drukverlagende afsluiter. Deze drukverlagende afsluiter vermindert automatisch de hogere inkomende druk naar een lager ingestelde druk ongeacht de druk- en debietschommelingen.

De neerwaartse druk in de regelafsluiter is gecontroleerd door een diafragma. Die verhoogt of verlaagt de druk. Aan één zijde zorgt een veer, die is in te stellen met behulp van een draaiknop, voor een bepaalde kracht. Wanneer de twee krachten elkaar opheffen is de neerwaartse druk stabiel.

Geautomatiseerde regelafsluiters

AVK wil het diafragma automatiseren in haar producten en de veer verwijderen, de oplossing voor een ‘SMART’-beheer. Die krijgt input van het SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-systeem en oefent meer of minder kracht uit, op het diafragma, om zo de neerwaartse druk te verlagen of verhogen. Nu hebben we een regelafsluiter die kan communiceren met het SCADA-systeem, dat op zijn beurt communiceert met andere apparatuur, zoals watermeters, pompen en in dit geval communiceren de producten met elkaar op basis van real time data.

Op deze manier biedt AVK producten en oplossingen aan voor een duurzaam ‘smart’-waterbeheer.

video

Productanimatie regelafsluiter

Kenmerken en werking van de regelafsluiter, serie 859.

Product Insights

Regelafsluiter

Regelafsluiters helpen waterverliezen te reduceren en dragen bij aan efficiënt drinkwaterbeheer. Het risico op waterslag en leidingbreuken daalt door het aanhouden van een bepaalde druk, debiet of niveau ongeacht de wijzigingen in het toevoernetwerk. Door het gebruik van regelafsluiters beperken drinkwaterbedrijven het verlies aan niet-geregistreerd drinkwater wat hen een besparing oplevert. 

White paper

Non-revenue water

Lees dankzij welke duurzame oplossingen voor watervoorzieningen zowel consumenten als nutsmaatschappijen kunnen besparen.
Met cijfers over drinkwaterverliezen wereldwijd en in België. 

Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy