We dragen bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Het doel van de AVK Groep is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van kwalitatief hoogwaardige producten en met een lange levensduur. Onze producten maken deel uit van vitale infrastructuur zoals watervoorziening, afvalwaterzuivering en energievoorziening, alsook van diverse andere industriële toepassingen die samen bijdragen aan duurzame ontwikkeling, de gezondheid van mensen en een beter milieu.

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan voor AVK hand in hand. Door het terugdringen van waterverliezen kunnen we elektriciteitsverbruik reduceren, beschermen we onze meest waardevolle hulpbronnen, én besparen we op financieel gebied.  Met superieure oplossingen minimaliseren we de impact op het milieu.  Het resultaat is dat uw bedrijf een duurzame basis heeft, die voldoet aan de eisen van sociale verantwoording en milieubewustzijn.  

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties vormen het kader voor de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De doelstellingen erkennen dat sociale, economische en ecologische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat een gemeenschappelijke, wereldwijde inspanning nodig is om duurzame resultaten te bereiken.

VN SDG 6

Onze product assortiment in het segment  AVK Water ligt direct in het verlengde van de SDG 6 doelstelling, die toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen en een duurzaam beheer daarvan beoogt. Onze afsluiter oplossingen dragen bij tot een betrouwbaar, duurzaam en stabiel waterbeheer en helpen zo waterverlies en energieverbruik te verminderen.
AVK producten worden ook toegepast in processen die gericht zijn op een verantwoorde behandeling van afvalwater om risico's voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

VN SDG 9

De SDG 9 doelstelling gaat over het ontwikkelen van betrouwbare infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrieën en het investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Alle drie AVK segmenten dragen bij aan deze doelstelling, omdat we innovatieve producten ontwerpen en produceren, waarvan sommige worden gebruikt in recyclinginitiatieven en -processen of voor energie-, water- en infrastructuuroplossingen. 

VN SDG 17

De duurzame transitie is een van de allergrootste veranderingsprojecten waarmee publieke en private ondernemingen worden geconfronteerd. Daarom is de SDG 17 doelstelling over partnerschappen essentieel om de andere SDG's tot een goed einde te brengen. Wij werken samen met partners uit alle sectoren, regeringen, overheden, de civiele gemeenschap en de academische wereld. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op partnerschappen binnen de waterindustrie en vervolgens op het gebied van SDG 6.

Lees meer hierover in het AVK Duurzaamheidsverslag.

 

 

AVK Belgium

Uw kleppenexpert

Onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en produceren van duurzame afsluiters betekent dat we kunnen optreden als een internationale aanbieder van oplossingen voor de meest veeleisende toepassingen en projecten kan u vertrouwen op hoogwaardige AVK-afsluiters.

Video

Bedrijfsbezoek AVK International

Een bezoek aan de faciliteiten van AVK International waar consistente hoogwaardige kwaliteit en functionaliteit centraal staan. 

brochure

AVK Sustainability Report 2022

Duurzaamheid en focus op het recycleren van bijproducten van onze productie zijn diep verankerd in ons DNA.
Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy