Duurzaamheid bij AVK

Voor AVK is duurzaamheid een essentieel element. Met een wereldwijd geïmplementeerd, inzichtelijke handelswijze, doen we onze uiterste best om het verschil te maken.

Een duurzame toekomst

Duurzaamheid en een gezonde economie gaan voor AVK hand in hand. Door het terugdringen van waterverliezen kunnen we elektriciteitsverbruik reduceren, beschermen we onze meest waardevolle hulpbronnen, én besparen we op financieel gebied.  Met superieure oplossingen minimaliseren we de impact op het milieu.  Het resultaat is dat uw bedrijf een duurzame basis heeft, die voldoet aan de eisen van sociale verantwoording en milieubewustzijn. 

Wereldwijd is er behoefte om de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier te gebruiken. Zuiver drinkwater zonder schadelijke bacteriën en efficiënte afvalwaterbehandeling zijn enkele voordelen van AVK-producten.

We dragen actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aangenomen om de wereld in een duurzamere richting te leiden. Bezoek de officiële website om meer te lezen over de SDG's.

De antwoorden van AVK, om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, bestaan uit verschillende elementen. Allereerst helpen we mee met zuiver water en sanitaire voorzieningen, door het reduceren van waterverspilling en elektriciteitsverbruik, het verminderen van CO2-uitstoot én door afvalwater om te zetten in betaalbare en schone energie. AVK’s afsluiterontwerp is geperfectioneerd om een lange levensduur en 100% dichtheid te waarborgen. Ons ontwerp biedt ook een laag bedieningskoppel, waardoor het gebruik van kostenefficiënte elektrische actuatoren mogelijk is. 

Globale compacte principes

Een wereldwijde aanwezigheid, vereist volgens ons hoge ethische normen. Vandaar dat we in de gehele AVK-organisatie de tien principes van het VN Global Compact erkennen.

Mensenrechten:

Principe 1.
Bedrijven dienen de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten te ondersteunen en respecteren

Principe 2.
Zorg ervoor dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen

Arbeidsnormen:

Principe 3.
Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven

Principe 4.
De uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid

Principe 5.
De effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6.
De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep

Milieu:

Principe 7.
Bedrijven dienen een voorzorgbenadering van milieu-uitdagingen te ondersteunen

Principe 8.
Initiatieven ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen

Principe 9.
De ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen

Anti-corruptie

Principe 10.
Bedrijven moeten alle vormen van corruptie bestrijden. Inclusief afpersing en omkoping

AVK (h)erkent het belang van duurzaamheid. De bovenstaande 10 principes tonen onze betrouwbaarheid als wereldspeler wanneer het aankomt op het creëren van duurzame oplossingen met globale en lokale impact. Kan jij invloed hebben op deze topics zelfs al ben je een beetje lui? Ja! Hoe? Bekijk ‘the lazy person’s guide to saving the world’.

AVK Belgium

Uw kleppenexpert

Onze jarenlange ervaring in het ontwerpen en produceren van duurzame afsluiters betekent dat we kunnen optreden als een internationale aanbieder van oplossingen voor de meest veeleisende toepassingen en projecten kan u vertrouwen op hoogwaardige AVK-afsluiters.

Video

Bedrijfsbezoek AVK International

Een bezoek aan de faciliteiten van AVK International waar consistente hoogwaardige kwaliteit en functionaliteit centraal staan. 

brochure

AVK Sustainability Report 2021

Duurzaamheid en focus op het recycleren van bijproducten van onze productie zijn diep verankerd in ons DNA.
Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy