Impact van UV-straling op PE-materiaal bij AVK-schuifafsluiters

Een belangrijke voorzorgsmaatregel bij het stockeren en verwerken van PE-leidingen is het niveau van UV-straling waaraan de leidingen worden blootgesteld gedurende een bepaalde periode.

EN 12007 specifieert het UV-stralingsniveau waar een leiding mee in aanraking mag komen tot een maximum van 3.5 GJ/m² per jaar. 

In de productiefaciliteit van AVK International in Galten, in het midden van Denemarken, is het jaarlijkse stralingsniveau gemiddeld 3.35 GJ/m² per jaar. Dat betekent dat een PE-leiding, in een buitenomgeving en in dat specifiek klimaat, maximaal 54 weken bewaard mag worden voordat het de limiet overschrijdt. Wanneer PE te lang onderhevig is aan UV-straling begint de moleculaire structuur af te breken. Dat leidt tot minder kwalitatief materiaal met als uiteindelijk gevolg: lekken, scheuren of breuken op die bepaalde plaatsen.  

Uiteraard zijn er manieren om de bewaartijd van PE-materiaal te verlengen!

Omgang met PE-leidingen bij AVK International

We bepalen een tijdlijn op basis van de totale periode waaraan het PE-materiaal in aanraking mag komen met UV-straling. Dat doen we door alle verschillende UV-stralingsperiodes zoals productie en levering van het materiaal en montage op te tellen. Op basis van die tijdlijn mogen leidingen niet blootgesteld zijn aan UV-straling voor meer dan 28 weken bij vertrek vanuit het distributiecentrum in Denemarken. 

We eisen van onze leidingproducent dat ze producten leveren die niet langer dan 6 maand voor onze montage geproduceerd zijn. Hierdoor is de eerste periode van de levensduur van het materiaal vastgesteld op maximaal 26 weken. In de praktijk is deze periode echter veel korter. 

Na de levering bij AVK International knippen of zagen we de leiding volgens de juiste lengte voor onze afsluiters. Dit moet gebeuren binnen een termijn van maximaal 2 weken na de levering op onze site. Wanneer dat niet mogelijk is beschermen we de leidingen met UV-beschermende dekens. Na het knippen of zagen worden de leidingen verpakt in afgesloten paletten en vervolgens verder beschermd tegen UV-straling.

In alle stappen van ons proces bewaren we de leidingen en leidingsecties binnen, hetzelfde geldt voor het afgewerkte product: afsluiters met PE-uiteinden. 

Wanneer u de maximale levertermijn van onze leidingproducent en ons intern verwerkingsproces optelt worden onze producten blootgesteld aan een maximale stralingstermijn van 28 weken voordat ze vertrekken bij AVK International. Dat betekent dat onze afsluiters nog minstens 26 weken blootgesteld mogen worden aan UV-straling volgens EN 12007. Eenmaal de producten bij AVK Belgium toekomen worden ze terug binnen gestockeerd en zijn ze daardoor niet onderhevig aan UV-straling.

 

Video

Schuifafsluiters met PE-einden

Elektrolas snel en eenvoudig PE-schuifafsluiters SDR11 / SDR17.