Nieuwe afsluiters voor stad Mechelen

De Belgische stad Mechelen telt ruim 87.000 inwoners. Zij zijn afhankelijk van pompstations die bij hevige regenbuien het regenwater opvangen en wegvoeren. Bij één daarvan, PSB Hanswijk de Bercht, werkten de afsluiters niet meer fatsoenlijk.

De oude afsluiters dateerden uit 1997 en waren zeer moeilijk te bedienen. Ze gingen niet op het juiste momenten open of dicht, waardoor ze meestal manueel bediend moesten worden. Bovendien waren ze niet meer volledig waterdicht. Hoog tijd voor een grondige renovatie.

Pompstation met bergbezinkingsbekken

PSB Hanswijk de Bercht ligt naast Recyclagepark Muizen in het zuidwesten van de stad. PSB staat voor pompstation met bergbezinkingsbekken. “Het is, naast een pompstation, ook een soort van opvangreservoir,” vertelt Tine Gilis, projectleider bij Aquafin. “Bij hevige regenval wordt het afvalwater hierin opgevangen en bezinkt het slib. Zo komt er minder (vuil) slib in de Dijle terecht. De installatie heeft een intern en een extern bekken. In het interne bekken wordt het meest vuile water opgevangen. Het externe bekken kan je zien als een soort open vijver. Daar komt enkel zeer verdund regenwater in terecht, omdat het grootste vuil al bezonken is in het interne bekken.” Het pompstation zorgt ervoor dat het vuile water op het eind van de rit in een nabijgelegen RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) verder verwerkt kan worden.

De installatie werkt dus intensief bij regen. Na een regenbui treden de pompen in werking. Zij sturen het water naar de collector of direct naar de rivier de Dijle. Gilis vervolgt: “Als het externe bekken gevuld is, wordt het water eerst naar de Dijle gepompt. Dit is bijna puur regenwater. Wanneer dit bekken leeg is, wordt het proper gespoeld en gaat het water door naar de collector. De afsluiters zorgen er mee voor dat het water in de juiste richting wordt gepompt. Ze worden aangestuurd via niveausensoren die in het bekken hangen. Deze meten het waterniveau.”
 

AVK Belgium een betrouwbare partner

Vanwege de complexiteit van het project én de bijkomende specificaties kwam de projectleider van Smet, Frederic Groots snel bij AVK Belgium uit. Els Timmerman, accountmanager water treatment bij AVK Belgium, legt uit: “Wij bieden een volledig pakket van materiaalcombinaties, montageopties, verlengstukken, accessoires en aandrijvingen. Bovendien hebben we bij AVK een 4-koppige technische cel. Zij staan projecten bij met de nodige technische berekeningen en 3D tekeningen. Bovendien is er een technieker die bijstand kan bieden betreft correcte instellingen van motorische besturingen.” 

Het spreekt voor zich dat Aquafin strenge eisen stelt aan dergelijke projecten. Alles moet zorgvuldig zijn gedocumenteerd; van de gebruikte materialen tot berekeningsnota’s, technische tekeningen en zelfs de proeven met de chemische verankering zijn gedocumenteerd. Timmerman: “Op basis van het definitief bouwkundig plan is er een productietekening opgesteld en toegestuurd ter goedkeuring. Op die manier kan de lengte van de spindel bepaald worden en zijn we zeker dat wat besteld wordt direct correct is. Verder worden alle eisen en documenten één voor één ter controle voorgelegd aan de projectleider van Aquafin.” Timmerman vervolgt: “AVK levert een compleet pakket. Daarin zit de wandafsluiter, celrubber, een koppelbus, sleutelkap, chemische ankerset, een verhoogde spindelmoer, een muurbeugel, én, voor een makkelijke montage: positioneringsankers.”

Gilis: “Het project had vooral als doel de installatie terug volautomatisch en correct te laten werken, naast de wandafsluiters hebben we ook tien niveausensoren geplaatst om naast goede werking ter plaatse ook alles vanop afstand te kunnen volgen. Er staan twee nat opgestelde pompen die in beide richtingen werken. De installatie werkt dus zeer intensief bij regenweer.”
 
Dit overzicht toont op een eenvoudige manir de werking van pompstation met bergbezinkingsbekken PSB Hanswijk de Bercht in Mechelen.
Met dank aan Tine Gilis, projectleider Aquafin.

Projectinfo

Maatschappij: Aquafin
Plaats: Stad Mechelen, Hanswijk de Bercht 1
Pompstation PSB Mechelen toevoer naar RWZI Mechelen Noord
Drukklasse: 5mwk
Toevoerleiding: DN500
BOK leiding: 1,88 TAW
Maaiveld: 7.20 TAW
Spanning: 400V

 

Producten AVK uitgelicht

Producten: Wandafsluiters met stijgende spindel, aangestuurd door een elektrische aandrijving op een vloerkolom

Download

Brochure afvalwaterbehandeling

Voor een volledig overzicht van onze afsluiters en toebehoren voor afvalwaterbehandeling inclusief de wandafsluiters en kanaalschuiven. Download de brochure.