renovatie RWZI

Nieuwe leiding en regelklep voor Aquafin RWZI Moerbeke

Er is een oude regelklep voor Aquafin in de afvalwaterzuiveringsinstallatie te Moerbeke vervangen. Deze werken zijn uitgevoerd door de service technieker van AVK.

Het afvalwaterstation in Moerbeke is verantwoordelijk voor de waterafvoer van bijna 17 000 huishoudens en heeft een capaciteit van 650m³/h. Dit komt overeen met maar liefst 600 douchebeurten van 5 minuten. Bij regenweer kan dit zelfs oplopen tot 1250m³/h. Het effluent (gezuiverde water) wordt in de Moervaart geloosd. 

Real Time Control

Ludwig Creve, elektrisch specialist bij Aquafin, volgde het project op de voet: “In onze afvalwaterzuiveringsinstallatie gaat het toekomende afvalwater via een regelbare klep naar onze installatie. De installatie wordt via Real Time Control (RTC) gemonitord zodat wij altijd het juiste debiet binnen nemen. De oude installatie -van begin jaren ‘90- was een samenraapsel van componenten. De oude regelklep, die gebruikt wordt om de inkomende stroom te regelen, was aan vervanging toe. Om dit probleem aan te pakken, hebben wij samengezeten met AVK. Samen met Aquafin is er een voorstel uitgewerkt. De keuze voor AVK is bij ons vanzelfsprekend.
"We kunnen altijd rekenen op betrouwbaarheid, kwaliteit en een goede service. Daardoor is AVK de Aquafin standaard geworden.” 

“Om elke situatie in te schatten wordt er eerst een plaats bezoek ingepland,” zegt Cedric Coppejans, service technieker bij AVK Belgium. “Dat laat ons toe om de juiste gegevens te verzamelen over de benodigde materialen. Het betrof een regelafsluiter om het influent te regelen waarvan de inbouwmaat niet meer beschikbaar was. Na het plaats bezoek volgt er een intern overleg met onze productmanagers om vervolgens met een concreet voorstel te komen.”

Succesvolle interventie

Volgens Creve verliep alles zoals gepland. “Voor de werken begonnen, hebben we alle voedende pompstations afgelegd samen met de mensen van operations. Vervolgens voerden we een last minute risicoanalyse (LMRA) uit, waarna de werken van start zijn gegaan,” zegt hij.  “Nadat alles gelast en gemonteerd is, is de installatie stap voor stap terug in dienst genomen. Zeker een zeer spannend moment, maar het is zonder problemen verlopen. Je moet weten dat er op sommige momenten wel 1000m³/h  door de leiding komt. Dit komt overeen met het jaarlijks afvalwaterverbruik van bijna 8 gezinnen van 4 personen.”
                
De interventie is succesvol ten einde gebracht door het AVK team met resultaat dat Aquafin terug kon werken met RTC waarbij zij optimaal en in real time het juiste debiet kunnen binnen trekken en zuiveren.
 

Selectieprocedure:

 “We kozen voor een mesafsluiter DN300 met V-port,” licht Thomas Cremers, product manager bij AVK, toe. “In deze situatie een logische keuze omdat het ruw afvalwater met vaste materie betreft. De V-port laat ons toe om nauwkeuriger te regelen. Ook is er een nieuwe motor meegeleverd. Gezien de nieuw inbouwlengte moest het leidingwerk mee veranderen.”

“Om de leiding te doen passen is er gekozen voor de elektrolasstukken van Plasson,” vertelt Aranka Vanderperre, product manager bij AVK. “Door de Smartfuse technologie van Plasson kan er sneller gelast worden. De voornaamste voordelen zijn dat de lasparameters automatisch herkend worden en er geen manuele ingave van een barcode nodig is.”

De werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

In een rioolwaterzuiverings- of afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt het influent, aangevoerd via de collectoren of verzamelriolen, in verschillende stappen gezuiverd.  Het afvalwater wordt eerst mechanisch en dan biologisch gezuiverd. Het effluent  wordt later in beken en rivieren geloodst.  

Projectinfo

Maatschappij: Aquafin
Project: Afvalwaterzuiveringsinstallatie Eksaardedam, RWZI Moerbeke
Locatie: Moerbeke
Drukklasse: PN10
Diameter: DN300 (mesafsluiter) hoofdleiding 355

 

Producten AVK uitgelicht

- Mesafsluiter met V port DN 300
- Motorische bediening 
- Elektrolasmaterialen