Wat is een keerklep?

Keerkleppen komen terug in leidingsystemen om terugstroom in het netwerk te voorkomen. Een keerklep laat enkel één stromingsrichting toe. Wanneer de richting verandert sluit de keerklep om andere systemen, pompen of afsluiters in het netwerk te beschermen tegen waterslag.

Keerkleppen ter bescherming van de pomp

Keerkleppen komen voor in verschillende toepassingen. Zo worden ze bijvoorbeeld geplaatst aan de perszijde van een pomp om die te beschermen tegen terugstroom. Centrifugaalpompen zijn de meest gebruikte waterpompen. Ze zijn niet-zelfaanzuigend en daarom zijn keerkleppen cruciaal om het water in de leidingen te houden. Keerkleppen worden ook gebruikt in HVAC-systemen, in bijvoorbeeld grote gebouwen waar een koelvloeistof over veel verdiepen gepompt wordt. De keerkleppen verhinderen in deze toepassingen dat de koelvloeistof terugstroomt.

Kostenefficiëntie van keerkleppen

Bij de keuze van een keerklep is het belangrijk een kosten-batenanalyse op te maken voor uw toepassing. Vaak ligt de focus op het beperken van de kosten en op hetzelfde moment het laagst mogelijke drukverlies te verkrijgen. Bij de keuze van keerkleppen staat een hogere veiligheid meestal gelijk aan een hoger verlies aan druk.

Om er zeker van te zijn dat de keerklep het systeem beschermt, moet elke installatie individueel beoordeeld worden op risico op waterslag en aanvaardbaar drukverlies tegenover de financiële kost.

De meest gebruikelijke keerkleppen voor drink- en afvalwater zijn scharnierende terugslagkleppen en balkeerkleppen. AVK heeft een breed gamma aan terugslag- en balkeerkleppen met volledige doorlaat en laag drukverlies, wat resulteert in een maximaal gebruik van de pompcapaciteit. De keerkleppen kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd en zijn gemakkelijk te onderhouden.

Bekijk de pagina’s over 'Terugslagkleppen', 'Balkeerkleppen' voor meer informatie.

Waterslag en drukpieken

Wat is waterslag?

Waterslag in een leidingsysteem wordt veroorzaakt dor een snelle verandering in de snelheid van een vloeistof en is het gevolg van het plotseling stoppen van de bewegende vloeitstof, bijvoorbeeld door een obstakel in de pijpleiding. Een afsluiter die bijvoorbeeld te snel wordt gesloten, stuurt een schokgolf door de leiding die zowel de leiding als de apparatuur kan beschadigen. De schokgolf zal zich door de pijpleiding verplaatsen totdat ze volledig is uitgedoofd. Dit kan een plaatselijke drukverhoging veroorzaken en harde geluiden produceren, die soms lijken op een hamerend geluid, dat veroorzaakt wordt door het uitzetten van de leiding.

Waarom drukpieken optreden in pijpleidingen

Als een pomp stopt of een afsluiter te snel sluit, gaat de stroming door, waardoor er stroomafwaarts bij een pomp of afsluiter een vacuüm ontstaat en aan het andere uiteinde van de pijpleiding een zeer hoge druk. Wanneer in een pijpleiding twee verschillende drukken aanwezig zijn, gaat de stroom in de richting van de laagste druk, waardoor een drukgolf ontstaat. De stroom zal heen en weer blijven gaan totdat de energie is verdwenen en de drukken weer gelijk zijn.

Wanneer een drukgolf optreedt, kan deze, hoewel hij slechts van zeer korte duur is, de normale systeemdruk tot 10 keer of meer versterken. Dit kan aanzienlijke schade toebrengen aan het systeem, zoals scheuren in de leidingen, barsten, cavitatie en implosie als gevolg van de gevormde vacuümdruk. Afgezien van de kosten en de uitvaltijd die deze storingen veroorzaken, zijn ook de gezondheids- en veiligheidsrisico's aanzienlijk. Deze storingen zijn misschien niet het gevolg van één grote drukstoot, maar van herhaalde drukstoten die uiteindelijk tot vermoeidheidsfalen van het systeem leiden.

 

Brochure

Brochure afvalwaterbehandeling

Voor een volledig overzicht van onze afsluiters en toebehoren voor afvalwaterbehandeling inclusief de wandafsluiters en kanaalschuiven. Download de brochure.