Afvalwaterinzameling

Volledig assortiment van riool tot zuiveringsinstallatie

Huishoudelijk of industrieel afvalwater stroomt meestal weg via de riolering. Deze riolering loopt tot aan een collector, een betonnen opvangput waarvan elke in- en uitgang afzonderlijk afgesloten kan worden door een muurafsluiter.

Collectoren, pomplijnen, pompstations en RWZI

Vanuit deze collectoren stroomt het afvalwater vervolgens via meerdere verzamelleidingen of pomplijnen naar een pompstation. Daar wordt het water onder druk in een persleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gepompt. Een standaard pomplijn bestaat uit een afsluiter, demonteerkoppeling en terugslagklep. De keuze van de afsluiter hangt af van de beschikbare inbouwlengte, werkdruk, droogstofgehalte van het medium, enzovoort.

Gecombineerde of gescheiden riolering

Er bestaan twee systemen voor de inzameling van afvalwater: gecombineerde en gescheiden rioleringen. Gecombineerde riolen transporteren afvalwater samen met regenwater in dezelfde buis. Nieuwe opvangsystemen bieden gescheiden rioleringen voor afvalwater en regenwater. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’ van regenwater. Regenwater hoeft namelijk niet gezuiverd te worden alvorens het terug te geven aan de natuur of te gebruiken voor andere toepassingen dan drinkwater. Bovendien verhoogt deze afkoppeling het rendement van een zuiveringsinstallatie. 

AVK biedt een volledig assortiment afsluiters, terugslagkleppen, beluchters, ontluchters, demonteerkoppelingen en meer voor huishoudelijke en industriële afvalwaterinzameling. Contacteer ons voor advies over uw project op maat.

 

Case

Aquafin kiest AVK-kwaliteit voor renovatie pompstation Brugge

Voor de renovatie van het afvalwaterstation Sint-Kruis te Brugge kiest Aquafin voor AVK-afsluiters. In totaal werden 19 schuifafsluiters, 10 balkeerkleppen, 11 uitbouwstukken en 1 mesafsluiter geïnstalleerd. De grootste schuifafsluiter heeft een DN-maat van 800.