Afvalwateruitstroom

Gezuiverd afvalwater teruggeven aan de natuur

In Vlaanderen wordt vandaag 84% van alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Voordat gereinigd afvalwater wordt geloosd in een beek, rivier of de zee, moet het water voldoen aan de lokale wetgeving.

Dit gezuiverde afvalwater is geen drinkwater, maar wel schoon genoeg voor vissen en planten. De sterke uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur werpt zijn vruchten af. Het leven keert immers stilaan terug in onze beken en rivieren. 

Gezuiverd afvalwater kan ook gebruikt worden voor de landbouw of als koel- of proceswater voor de industrie.

Klimaatbestendig afvalwaterstelsel

Afvalwaterzuivering kadert binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, waar ook AVK haar schouders onder zet. Op die manier werken ook wij mee aan de uitbouw van een waterveilig en klimaatbestendig lokaal afwateringsstelsel.

AVK biedt een volledig assortiment voor afvalwateruitstroom: afsluiters, terugslagkleppen, beluchters, ontluchters, demonteerkoppelingen en meer. Contacteer ons voor advies over uw project op maat.