Gasdistributie en gastransport

België: centraal distributiecentrum voor gas

Het gastransportnet in België bestaat uit zo’n 4 100 km ondergrondse leidingen. Verschillende transportleidingen vervoeren aardgas uit Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen naar ons land.

Door haar centrale ligging is België een grote distributeur van aardgas. Via ons land wordt gas naar Frankrijk, Duitsland en andere delen van Europa uitgevoerd. De grootste gasleidingen in België hebben een diameter van 900 mm en een werkdruk van 67 tot 80 bar. Deze zijn gelegen aan de Nederlandse en Duitse grens. 

Ook de haven van Zeebrugge is een belangrijke toeleverancier. Methaantankers met vloeibaar gas komen in de terminal toe en worden opgeslagen in gasreservoirs.

Arm en rijk gas

Buiten de leidingen bestaat het aardgastransportnet uit compressiestations, gasdrukreduceerstations en meetstations. Eigenlijk zijn er twee gasnetten, afhankelijk van de kwaliteit van het aardgas. Zo spreekt men over ‘arm’ en ‘rijk’ gas. 

De helft van alle consumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van Nederland. Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom zal arm gas vervangen worden door ‘rijk’ gas, dat wordt geïmporteerd uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland.

De energiewaarde van het Nederlandse aardgas ligt wat lager. Daarom spreken we van ‘arm’ of ‘laagcalorisch’ gas. Dat is tegenstelling tot het meer gangbare ‘rijk’ of ‘hoogcalorisch’ aardgas.

AVK produceert hoogwaardige en betrouwbare afsluiters, dienstkranen, PE-bolkranen, vlinderkleppen, koppelingen en accessoires voor het transport van gas tot DN 600, voor lage en middendruk.

 
Bron afbeelding: engie.be

Case

3 AVK-gasafsluiters DN 500 voor nieuwe gasleiding in kader van verbreding Albertkanaal

AVK levert 3 gasafsluiters met nominale diameter (DN) 500 voor de vernieuwde gasdistributieleiding aan het Sportpaleis, aangelegd door Fluvius. De vernieuwing van de gasleiding kadert in de verhoging van de Theunisbrug. Die verhoging is nodig om het Albertkanaal te kunnen verbreden voor meer binnenvaart.