AVK Belgium NV

AVK-rubber: een kwaliteitszegel

25-04-2019

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt AVK GUMMI rubberen componenten voor de drinkwater-, aardgas-, gezondheids- en voedingsindustrie. Via hightech faciliteiten en één van ’s werelds meest geavanceerde menginstallaties houden we de volledige productie in eigen handen. Op die manier zijn we in staat unieke rubbercomponenten van uitzonderlijke kwaliteit aan te bieden.

Uitstekend compressievermogen

AVK-rubbercomponenten hebben een uitstekend compressievermogen, waardoor de schuif in een AVK-afsluiter steeds hun oorspronkelijke vorm aanneemt. Zelfs na jarenlang gebruik zullen steentjes, zand en andere onzuiverheden het rubberoppervlak of het afdichtingsvermogen van onze afsluiters niet aantasten.

Test methode voor permanente vervorming

Het rubber wordt met 25% van zijn oorspronkelijke dikte vervormd onder een constante temperatuur en over een bepaalde tijdspanne. De druk wordt van het rubber gehaald en na een half uur wordt de dikte van de rubberlaag gemeten. Hoe kleiner de vervorming, hoe beter het geheugeneffect.

Compressievermogen (S) =

  • d0 = oorspronkelijke dikte van het proefstaal
  • d1 = dikte van het proefstaal na de test
  • d2 = dikte van het proefstaal in gecomprimeerde toestand
 

State-of-the-art rubbertechnologie

Onze hightech productiefaciliteiten omvatten ’s werelds meest geavanceerde, volledig geautomatiseerde menginstallaties. In deze installaties worden grondstoffen automatisch gewogen en gedoseerd. Via kwaliteitsmanagementsystemen hebben we 100% controle over elk rubbermengsel, met volledige traceerbaarheid, SPC-controle, FMEA. Deze systemen zijn conform EN ISO 9001 en ISO/TS 16949.

Download certificaat voor EPDM-rubber
Download technische gegevens voor EPDM-rubber
Download certificaat voor NBR-rubber
Download technische gegevens voor NBR-rubber

   

Veilig drinkwater

Chloor en andere chemicaliën worden vaak gebruikt om nieuwe leidingen te reinigen of oude te desinfecteren, in lage concentraties is dit ook toegevoegd om water drinkbaar te houden. AVK heeft een EPDM-rubber ontwikkeld dat bestand is tegen dergelijke waterbehandelingschemicaliën.

Geen verontreiniging van drinkwater

Organische stoffen zoals medicinale paraffine-oliën en wassen kunnen vrijkomen uit het rubber. Ze zijn de perfecte voedingsbodem voor micro-organismen, die vervolgens een biofilm gaan vormen. De recepten van AVK’s EPDM-rubber zijn zo samengesteld dat ze de vorming van biofilm tot een minimum herleiden waardoor het rubber geen voedingsbodem vormt voor bacteriën vormt.

Download DVGW W270 goedkeuring met betrekking tot microbacteriële groei.

Hoge weerstand

De drinkwater-goedgekeurde EPDM-componenten zijn bestand tegen ozon- en waterbehandelingschemicaliën en zijn smaak-, geur- en kleurneutraal.

Ozon wordt vaak gebruikt om de geur en de smaak van drinkwater te verbeteren en de bacteriële activiteit in het water te beperken. De chemische reactie die daarbij ontstaat, kan het rubber aantasten, als dat niet de juiste samenstelling heeft. De unieke structuur van ons EPDM-rubber kan zelfs extreme ozonconcentraties perfect aan.

Na 200 uur blootstelling in 200 pphm blijven de eigenschappen van het AVK-EPDM onveranderd, in tegenstelling tot die van SBR en NBR wel aangetast worden.
Aspecten van rubberformule

Rubbercomponenten zijn veel complexer dan kunststof en metaallegeringen. Ze zijn niet gestandaardiseerd, maar zijn onderworpen aan een unieke formule die de focus richt op de eigenschappen en natuurlijk de vereiste goedkeuringen voor elke toepassing.

In principe bestaat elke rubberformule uit polymeer, vulstof, weekmaker en een uithardingssysteem. Daarnaast kunnen anti-afbraakmiddelen, verwerkingshulpmiddelen en andere functionele componenten worden toegevoegd. Het polymeer levert de belangrijkste rubberkenmerken, afhankelijk van het chemische ontwerp.


Bestanddeel 1: polymeer

In dit voorbeeld hebben we EPDM gekozen. Drie monomeren kunnen worden gecombineerd in ketens met variërende lengten, zijtakken, verhoudingen en volgerden. Al deze parameters zijn van doorslaggevend belang voor de kenmerken zoals sterkte, permanente vervorming, enz.

 

Bestanddeel 2: vulstof

De tweede stap in het proces is de keuze van de vulstoffen. De belangrijkste groep is carbon black of zwartsel. Het biedt extra sterkte, en regelt wrijving, flexibiliteit en de thermische en geleidende eigenschappen. Afhankelijk van de structuur kan carbon black de eigenschappen aanzienlijk veranderen.

Naast zwartsel zijn er een aantal "witte vulstoffen" zoals siliciumdioxide of silica, krijt en kaolien. Over het algemeen bieden deze vulstoffen minder versterking en de meeste hebben een negatief effect op de chemische weerstand.

       

Bestanddeel 3: weekmakers

Vervolgens bepaalden de juiste keuze weekmakers toegevoegd die de hardheid bepalen en dienen als homogenisatoren. Voor EPDM zijn er verschillende  weekmakers, minerale olie komt daarin het meest voor.

 

Bestanddeel 4: uitharding

De laatste behandeling in heel het proces is het uithardingssysteem, voor EPDM zijn er twee relevante componenten: zwavel en peroxide. Zwavel hard de verbinding snel uit waarbij peroxide smaak en geur vermindert en de thermische stabiliteit verbetert.

Anderzijds is bij gebruik peroxide een extra processtap vereist: post-uitharding. Dit is nodig om ontbindingsproducten te verwijderen die anders een slechte geur en smaak zouden veroorzaken.