AVK Belgium NV

Varianten & configuraties

Drukverlagende en drukbehoudende/-aflatende regelafsluiters maken deel uit van ons standaard productaanbod. 
Op aanvraag bieden wij u ook varianten aan zoals:


Op drukstoten anticiperende afsluiter:

beschermt automatisch de leiding tegen drukstoten, die voornamelijk plaats vinden bij de opstart van de pomp, of in het geval van een defect. 

Constant debiet

behoudt automatisch het gevraagde debiet, ongeacht de verschillen tussen inwaartse en uitwaartse druk.

Niveauregeling:

beheert automatisch het waterniveau in de tanks of reservoirs.
Eenwegs: om het reservoir terug bij te vullen functioneert een niveausensor als stuurventiel en opent de afsluiter wanneer het niveau onder de ingestelde waarde daalt. 
Tweewegs: werkt zoals het eenwegsprincipe, maar bijkomstig opent de afsluiter ook om de stroom terug te doen keren in het geval dat de inwaartse druk lager is dan de druk in het reservoir.

Elektromagnetisch gestuurd:

sluit en opent automatisch de hoofdafsluiter.

Tweedelig elektromagnetisch gestuurd:

automatisch bestuurd door elektrische signalen. Deze regelafsluiters bieden volledige afregeling van de druk, debiet en niveau.

Multifunctionele regelafsluiters:

een combinatie van een drukverlagende en drukbehoudende regelafsluiter, maken ook deel uit van het productaanbod, al dan niet met elektrogmagnetische ventielen.

Vlotterniveauregeling:

beheert automatisch het waterniveau in tanks en reservoirs. 
Modulerend: de modulerende vlotter wordt op een afstand geïnstalleerd en beheert het niveau van het reservoir bij een bepaalde ingestelde waarde. De afsluiter sluit 100% bij het gewenste niveau en opent opnieuw wanneer bijvullen nodig is.
Niet-modulerend: de niet-modulerende vlotter houdt de afsluiter dicht totdat het niveau van het reservoir de minimum aanvaardbare waarde bereikt. Dan opent de regelafsluiter volledig om bij te vullen, totdat de maximum aanvaardbare ingestelde waarde bereikt is, vooraleer terug te sluiten.


Optionele configuraties

AVK biedt ook toebehoren zoals drukmeters, standaanduiding, ingebouwde anti-cavitatie trim, spoelklep op de filter, …