Wat is non-revenue water?

Non-revenue water (NRW) is geproduceerd drinkwater dat verloren gaat voordat het de klant bereikt. Deze verliezen kunnen te maken hebben met lekkages, diefstal, onnauwkeurige watermeters of inaccurate registraties.

Hoge NRW-niveaus zijn nadelig voor de financiële leefbaarheid van watermaatschappijen maar ook voor de waterkwaliteit zelf. NRW wordt doorgaans gemeten als het volume verloren gegaan water ten opzichte van het volume geproduceerd water.

ILI of Infrastructure Leak Index

Deze index geeft de verhouding weer tussen de werkelijke jaarlijkse verliezen (CARL, current annual real losses) en de onvermijdelijke jaarlijkse verliezen (UARL, unavoidable annual real losses). De UARL wordt berekend op basis van de lengte van de hoofdleiding, het aantal huisaansluitingen en de gemiddelde druk van de leiding. 

Volgens de Drinkwaterbalans van de Vlaamse Milieumaatschappij (2018) bedraagt de gemiddelde ILI in Vlaanderen 1,28. Daarbij wordt rekening gehouden met de relatieve grootte van de leidingnetten. Algemeen wordt aangenomen dat een ILI kleiner dan 2 goed isvoor landen met een hoog inkomen.

NRW-beheer

De behoefte om NRW beter te beheren en waardevolle waterbronnen te beschermen, is steeds belangrijker geworden. Dankzij het terugdringen van niet-geregistreerd drinkwater kunnen nutsbedrijven hun diensten uitbreiden, de financiële prestaties verbeteren, steden aantrekkelijker maken, de klimaatbestendigheid  vergroten en het energieverbruik verminderen.

In een omgeving met beperkte waterproductie biedt NRW-management vaak een betere oplossing ten opzichte van het vergroten van de waterleidingen. Tegelijkertijd verhogen de inkomsten uit het bespaarde water de winstgevendheid van een watermaatschappij. Minder waterproductie kan dan weer de veerkracht van een stad verbeteren.

Ondanks de voordelen van NRW-management en decennia van opleiding en belangenbehartiging van internationale en brancheorganisaties krijgt het reduceren van niet-geregisteerd drinkwater niet altijd de vereiste aandacht. In België staat NRW wel al op de agenda van de meeste drinkwatermaatschappijen, maar blijven inspanningen nodig om het NRW-niveau nog verder terug te dringen.

Mogelijk ligt de reden bij beperkte financiële middelen, gebrek aan incentives, gebrek aan know-how, etc. Bovendien kost het opsporen van lekken meer moeite in vergelijking met het bouwen of renoveren van waterbehandelingsfaciliteiten. Maar onder druk van klimaatverandering, waterschaarste en toenemende verwachtingen van consumenten worden nutsbedrijven stilaan verplicht werk te maken van een degelijk NRW-managementplan.

De vele voordelen van NRW-management

Een NRW-programma zal uiteraard gericht zijn op het verminderen van het drinkwaterverlies en het verhogen van de rendabiliteit. Maar het kan ook leiden tot andere belangrijke sociaalmaatschappelijke voordelen voor het waterbedrijf en haar consumenten:

  • Minder waterstress van de captatiegebieden, waardoor mensen meer worden bediend door dezelfde waterbron.
  • Verlaagd energieverbruik voor productie, behandeling en distributie, terwijl nog steeds aan dezelfde vraag naar water wordt voldaan. Dit omdat de druk wordt aangepast aan de vraag en kleinere volumes water moeten worden behandeld en gedistribueerd.
  • Een stabielere watertoevoer omdat de verbeterde prestaties zorgen voor een volledige drukverdeling 24 / 7.
  • Inzichten creëren in de drinkwaterleidingen.
  • Betere ondersteuning voor besluitvorming en klantenservice dankzij real-time data en accuraat toezicht en monitoren van de leidingsystemen.
  • Een sterke basis voor het opstellen van een herstel- en investeringsplan op lange termijn voor het toevoer- en distributienetwerk.
  • Verbeterde waterkwaliteit door een optimale lokale waterbehandeling.
  • Het risico op vervuiling door lage of te hoge druk of vacuüm worden gereduceerd. 

White paper

Non-revenue water

Lees dankzij welke duurzame oplossingen voor watervoorzieningen zowel consumenten als nutsmaatschappijen kunnen besparen.
Met cijfers over drinkwaterverliezen wereldwijd en in België. 

Onze website gebruikt cookies voor statistische analyse, om onze website te vermakkelijken en u optimaal te bedienen. Door onze website te bezoeken stem je in naar ons en derde partijgebruik van cookies beschreven in onze privacy en cookie policy.
Lees Cookie policy