AVK Belgium NV
Afsluiters voor distributie, productie en transport van water
Zoek product - Klik hier

Water

Distributie

Wanneer water wordt behandeld in een zuiveringsinstallatie wordt het via een distributienetwerk naar de zuivering van de consument gepompt. Dit netwerk bestaat uit verschillende soorten buismateriaal, meestal PVC, PE, staal of nodulair gietijzer.

Een distributienetwerk functioneert gewoonlijk bij een relatief lage druk, maar waterdruk kan variëren in een distributiesysteem. De druk moet zo hoog zijn dat het water de consumenten op de hoogste plaatsen ten opzichte van het pompstation kan bereiken. In bergachtige gebieden, wordt het distributienet opgebouwd in drukzones, gescheiden door middel van reduceerstations, schuifafsluiters en terugslagkleppen.

AVK biedt verschillende soorten afsluiters, brandkranen en toebehoren voor alle soorten buismateriaal en werkdruk.

Productie

Watermaatschappijen verzamelen water uit verschillende locaties, bijvoorbeeld grondwater (aquifers), oppervlaktewater (meren en rivieren), waterreservoirs en zelfs zeewater (door middel van ontzilting).

Ongeacht waar het water vandaan komt, moet het worden gezuiverd voor gebruik. Water uit bepaalde gebieden behoeft alleen filtratie en beluchting, terwijl water uit andere locaties desinfectie nodig heeft door middel van chlorering.

Waterbehandeling wordt gewoonlijk uitgevoerd in een installatie met relatief gemakkelijke toegang voor onderhoud van afsluiters en andere apparatuur. De afsluiters zijn vaak uitgerust met automatische besturing, zoals elektrische- of pneumatische aandrijvingen die bediening en controle op afstand mogelijk maken.

AVK biedt een breed assortiment afsluiters, koppelingen, brandkranen en overige gietijzeren appendages aan, die uiteraard BELGAQUA gekeurd zijn.

Transport

Doorgaans zijn watertransportleidingen aangelegd met betonnen buizen, gietijzeren buizen, stalen buizen of GRP / GRE leidingen. Aan de onderkant van de dimensionale reeks kunnen kunststof buizen (zoals PVC of HDPE) worden gebruikt.

Er zijn verschillende historische-/ ontwerpredenen waarom individuele overheden en advies- en ingenieursbureaus verschillende soorten afsluiters verkiezen. Sommige ontwerpers zijn meer vertrouwd met schuifafsluiters, anderen met vlinderkleppen - en binnen elke afsluitercategorie zijn er ook verschillende ontwerpopties beschikbaar. De keuze van afsluiters hangt ook af van projectspecifieke toepassingen en beschikbaarheid voor verschillende drukklassen.