AVK Belgium NV
Afvalwater: afsluiters voor zuiverinsinstallatie en transport
Zoek product - Klik hier

Afvalwater

Zuiveringsinstallatie

In zuiveringsinstallaties worden vet en zand verwijderd door middel van een vet- en zandvanger, die ervoor zorgt dat de apparatuur in de volgende processen niet beschadigd wordt.

Het afvalwater wordt gereinigd in stappen, waarbij slib wordt afgescheiden en daarna vaak gebruikt wordt voor de productie van biogas. Dit biogas kan lokaal gebruikt worden voor de zuiveringsinstallatie of vervoerd worden naar centrale biogasinstallaties.

Transport

Afvalwaterinzameling gebeurt meestal door middel van vrijvervalleidingen uit huishoudens en/of de industrie waar het afvalwater via rioolgemalen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gepompt.

Regenwater wordt verzameld in rioolleidingen en rechtstreeks naar de rioolgemalen geleid of naar opslagtanks voor regenwater, waar het later wordt gemengd met afvalwater.

In veel gebieden worden regen- en afvalwater gescheiden naar de rioolzuiveringsinstallatie geleid, met verschillende buizen aangezien de hoeveelheid regenwater onvoorspelbaar is.