AVK Belgium NV

Schoon water en hernieuwbare energie zijn basisbehoeften voor mens en milieu over de hele wereld.

18-04-2019

Tegenwoordig staat onze wereldwijde watervoorziening onder druk door toenemende waterschaarste en bevolkingsgroei. Overexploitatie van watervoorraden is de belangrijkste bedreiging voor onze welvaart en welzijn in de komende tien jaar, zegt het World Economic Forum. Wereldwijd hebben 6 op de 10 mensen een gebrek aan veilig beheerde sanitaire voorzieningen en 3 op de 10 hebben een gebrek aan veilig beheerde waterdiensten (UNICEF 2018).

17 Sustainable Development Goals

Minder dan de helft van al het mondiale afvalwater wordt verzameld en zelfs minder dan 20% ervan wordt behandeld voordat het weer in de natuur wordt vrijgegeven. Dit leidt tot ernstige milieuproblemen en heeft ook invloed op de klimaatverandering. Het vormt ook een bedreiging voor de duurzame toegang tot schoon water.

Volgens de VN zal de helft van de wereldbevolking in 2030 geen toegang hebben tot schoon drinkwater en vraagt om meer aandacht voor water- en sanitairekwesties op de wereldwijde politieke agenda om nog efficiëntere en duurzamere oplossingen voor waterdistributie en afvalwaterbeheer. De VN heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG's) goedgekeurd die zijn ontworpen om de wereld in een duurzamere richting te leiden

 
     

AVK's engagement

De primaire focus van AVK ligt op doel nr. 6: toegang verzekeren tot duurzaam water en schone sanitatie voor iedereen. Om dit te bereiken richt AVK zich ook op doel nr. 17: versterken van wereldwijde partnerschappen om de VN-doelstellingen te ondersteunen en te bereiken. Onze oplossingen dragen ertoe bij om het water dat al in het leidingennetwerk aanwezig is veilig te bewaken. 

UN goals N6
Verder heeft AVK partnerschappen opgezet om traditionele afvalwaterzuiveringsinstallaties om te zetten in energieproducerende installaties. Zo neemt AVK, als wereldleider in de water- en afvalwaterindustrie, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze oplossingen dragen bij aan de SDG’s door het verzekeren van schoner water en sanitaire voorzieningen, verminderen van waterverspilling, elektriciteitsverbruik en CO2-emissies en door het omzetten van afvalwater in betaalbare en schone energie. Dit alles vormt de basis voor duurzamere steden en gemeenschappen.

Hierbij focussen we op Non-Revenue Water (NRW), lekkagebeheer en SMART-drukbeheer.